Zanimljivosti

U TOKU NEDELJE STIŽU BRODOVI ZA ODVOZ GRITA IZ BRODOGRADILIŠTA

Written by KMB

U toku nedelje bi trebalo da stignu prvi brodovi za odvoz otpadnog materijala iz brodogradilišta Bijela. Prema planu prvi brod sa utovarom bi trebao da isplovi 14. marta, a u brodogradilište bi trebalo da prispije dva dana ranije. Planirano je da prema Španiji isplovi 12 do 15 brodova sa gritom.

Za odvoz je već pripremljeno 20 hiljada tona grita . Uklanjanje otpada je samo dio posla. Proizvodnja (raspakivanje, prosijavanje otpada, dekontaminacija azbesta, skladištenje …) započela je u prvoj sedmici januara, a više od 20.000 tona je očišćeno, uskladišteno i spremno za transport do krajnjeg odredišta.

Glavnim projektom remedijacije tla u Brodogradilištu, predviđeno je tretiranje 64 hiljade tona grita do 2020. godine, sanacija i odvoz kontaminiranog zemljišta, kao i tretman novog, neopasnog grita. Iz Brodogradilišta neće biti odneseno oko 23 hiljade tona tzv. neopasnog grita, koji će biti tretiran u Bijeloj.

About the author

KMB