Društvo

ŠTA SE DEŠAVA SA ODVOZOM GRITA U BRODOGRADILIŠTU?

Written by KMB

Posao remedijacije tla i odvoza grita iz Brodogradilišta povjeren je francuskoj kompaniji Valgo koja je projekat započela u martu prošle godine a trebalo bi da ga završi sredinom ove. Uprkos kašnjenjima u izvozu grita u Valgu kažu da neće biti probijanja rokova koji su definisani ugovorom.

Zastoj u izvozu grita iz nekadašnjeg Brodogradilišta Bijela nastao je nakon što Španija nije izdala novu dozvolu za skladištenje preostale količine od oko 40.000 tona. Podsjećamo u tu zemlju do sada je izvezeno 40.000 tona a poslednji brod iz Bijele je isplovio 6. avgusta. Kako saznajemo traju pregovori o izvozu preostale količine grita, a u opciji su četiri države EU.

Druga faza remedijacije tla, odvajanje zdravog i zagađenog zemljišta od goriva i ulja do četiri metra dubine, rušenje osam objekata i dekontaminaciju tla ispod njih, se odvija po planu, a veliki dio posla je već odrađen.

Po završetku ovog postupka u Bijeloj je planirano otvaranje centra za servis jahti i mega jahti. Krajem prošle godine o tome su koncesioni ugovor na 30 godina potpisali Vlada i konzorcijum Damen-Porto Montenegro .

About the author

KMB