Ekonomija

PRIPREMA ZA DRUGU FAZU REMEDIJACIJE BRODOGRADILIŠTA

Written by KMB

Kompanija Valgo je u prvoj fazi projekta remedijacije zemljišta i odvoženje grita iz nekadašnjeg Brodogradilišta u Bijeloj u obavezi da tretira 110.000 tona grita i kontaminiranog zemljišta od čega 80.000 tona treba da se transportuje u Španiju, dok će 30.000 tona biti tretiran na licu mjesta, jer predstavlja neopasni otpad. Do sada je iz kruga brodogradilišta izvezeno za Španiju 38.000 tona grita.

Druga faza projekta podrazumjeva rušenje osam objekata. U toku je i priprema terena za dekontaminaciju koja će biti sprovedena kada se završi prva faza i poslednji brod sa gritom isplovi iz Bijele.

Projekat remedijacije i odvoza grita iz kruga Brodogradlišta sprovodi se u okviru projekta „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“ koji finansira Svjetska banka sa 50 miliona eura. Posao u Bijeloj vrijedan je skoro 23 miliona eura. Proces sanacije biće okončan u martu 2020. godine.

U Bijeloj je planirano otvaranje centra za servis jahti i mega jahti. Vlada i konzorcijum Damen-Porto Montenegro su krajem prošle godine potpisali koncesioni ugovor na 30 godina za privredno korišćenje nekadašnjeg brodogradilišta Bijela.

About the author

KMB