Zanimljivosti

MEDUZE U ZALIVU

Written by KMB

Ovog proljeća, kao i prethodnih, svjedoci smo pojave velikog broja meduza. Zabilježeno je više vrsta , ali Chrysaora i Drymonema pripadaju grupi „opasnih“ meduza jer posjeduju duge, tanke niti na kojima se nalaze žarne ćelije koje u kontaktu sa kožom pucaju te izazivaju određene iritacije. Chrysaora, zbog svoje izražene simetrije zvona i prisustva tamnih pruga radijalno raspoređenih je u narodu poznata i kao kompas meduza. Drymonema je vrsta koja dugo nije bila zabilježena u Jadranu, međutim, posljednjih godina njena populacija se obnovila te se često može vidjeti u cijelom Jadranu i Bokokotorskom zalivu.

U saradnji sa JP Morsko dobro, ove godine, Institut za biologiju mora sprovodi istraživanje polipa u Bokokotorskom zalivu, čiji je cilj određivanje gustina populacija, njihovu distribuciju, te bliže upoznavanje sa životnim ciklusom pojedinih vrsta koji je još uvijek nedovoljno poznat.

-Kroz dijeljenje brošura, želja nam je da se javnost bolje upozna sa vrstama koje se mogu vidjeti kod nas kao i njihovim osnovnim karakteristikama. Kako ne možemo biti na moru u svakom trenutku, svaka informacija o uočenim meduzama nam je korisna”, navode u Institutu.

Meduze su sve brojniji stanovnici mora, kako u svijetu tako i kod nas, prije svega zbog klimatskih promjena te rasta temperature mora, zatim eutrofikacije- što obezbjeđuje dovoljnu količinu hrane (planktona) za njihov razvoj a u hranidbenim lancima imaju vrlo važnu ulogu zbog svog velikog kapaciteta ishrane. Pojedine vrste se i hrane jajima i larvama ribe a neke vrste riba se hrane meduzama pa su ovi organizmi uvijek u odnosu predator – plijen. Među njihovim pipcima nerijetko se mogu vidjeti i ribe koje nalaze zaklon ili veću količinu i lakše dostupnu hranu.

 

About the author

KMB