ŠETALIŠTE OD BIJELE KA KAMENARIMA ZVANIČNO OTVORENO

Written by KMB
Spread the love

Završena je prva faza izgradnje šetališne staze od Bijele do Kamenara, čime Herceg Novi prvi put dobija uređenu pješačku komunikaciju između ova dva velika naselja.

Izgradnjom ove staze značajno je unaprijeđena bezbjednost i uljepšan ugođaj brojnih mještana i turista koji svakodnevno šetaju dionicom od Bijele ka Kamenarima. Sanirani su postojeći parapeti, postavljene klupe, zasađeno zelenilo i postavljena javna rasvjeta, a staza je dostupna i licima sa smanjenom pokretljivošću.

Prva faza izgradnje pješačke staze između Bijele i Kamenari podrazumijevala je uređenje dionice duge 650 metara, od ulaska u Jošicu do rta Sveta Neđelja. Radovi su izvedeni prema projektu Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog, a sredstva su obezbijedili Opština Herceg Novi i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom.

About the author

KMB